Funding Approved for Sanders Road DOTH Project


Rada Komisarzy zatwierdziła 1 milion dolarów na odbudowę prawie dwóch mil Sanders Road od Milwaukee Avenue do Techny Road w wiosce Northbrook. Obecnie Departament Transportu i Autostrad Cook County (DOTH) zainicjował badanie fazy I Sanders Road i współpracuje ze społecznością w celu uzyskania opinii. W obecnym kształcie Sanders Road to dwa pasy ruchu w każdym kierunku z centralnym dwukierunkowym pasem do skrętu w lewo. Faza I badania oceni poprawę Sanders Road od Milwaukee Avenue do Techny Road, skupiając się na poprawie bezpieczeństwa, mobilności i dostępu, stanu nawierzchni oraz możliwości zakwaterowania dla pieszych i rowerzystów. Studium przeanalizuje propozycję, która obejmuje odnowę nawierzchni, odnowienie lub przebudowę nawierzchni, niewielkie zrównanie Sanders Road z Milwaukee Avenue oraz modernizację infrastruktury odwadniającej. Badanie oceni również dodanie chodników i dodanie sygnalizacji świetlnej na Winkleman Road. Jeśli masz pomysły lub wątpliwości dotyczące projektu poprawy Sanders Road, nie wahaj się i napisz do nas!