Cook County Health Receives $500,000 U.S. Department of Health and Human Services Grant


W marcu Rada Komisarzy zatwierdziła grant w wysokości 500 000 dolarów od Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA na program akupunktury w Cook County Health Acupuncture na oddziale ratunkowym (AED). Cele programu obejmują ulepszenie wytycznych Cook County Health dotyczących praktyk przepisywania opioidów na oddziałach ratunkowych, zapewnienie akupunktury jako alternatywnej interwencji medycznej dla osób z bólami głowy i szczęki oraz zmniejszenie liczby przyjęć na izby przyjęć. Okres realizacji tego grantu wynosi trzy lata i zakończy się w lutym 2024 r.